Vesna Svalina, PhD,   Associate Professor  

Vesna Svalina, Ph.D., Associate Professor, Music educator

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), Faculty of Education, Music Subdepartment 

Email: vsvalina@foozos.hr; vesna.svalina@gmail.com 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1998-739X                                                     

CROSBI Profile: https://www.bib.irb.hr/profile/24788

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=cy7em90AAAAJ

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219452770 

WoS Researcher ID: https://publons.com/researcher/4393674/vesna-svalina/  

Consultations schedule: Wednesday 10:00 PM to 11:00 PM (Office: 52), or according to prior notice by e-mail

Vesna Svalina, Ph.D. (1968) is an associate professor in the field of music education at the Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Since 2020, she has also been working at the University of Slavonski Brod at the Department of Social Sciences and Humanities. She graduated from the study program of music pedagogy of the University of Osijek (Faculty of Education) in 1991. She holds a Master of Music Education degree from the University of Zagreb (Music Academy, 2009) and a doctoral degree in early education and compulsory education from the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb (2013). She is the author of thirty-three scientific papers and one book. Her scientific interest is focused on the music education curriculum, competencies for teaching at the primary level of education, musical creativity, extracurricular music activities, and education of gifted children. She participated in numerous international scientific conferences at home and abroad. From 2015 to 2016 she was head of the scientific research project Listening to music as an important subject area in the primary music curriculum. From 2009 to 2013 she was involved in the project Development of Creativity in Lifelong Teacher Education, and from 2018 to 2021 in the project Giftedness in the Artistic Field - Analysis of the Situation Among Primary School Pupils in Terms of Artistic and Musical Giftedness. From 2015 to 2018 she was managing editor of the journal Life and School. Today, she is a member of the editorial boards of three journals: SN Social SciencesInternational Journal of Psychological and Brain Sciences, and Journal for the Interdisciplinary Art and Education. She has also given numerous concerts with the choirs, both in Croatia and abroad (Italy, Germany, Austria, Slovenia, Switzerland). She won numerous first prizes, both nationally and internationally, at different choir competitions (11 first prizes at national and 7 at international competitions). She also won three special prizes: for the best performance of the compulsory song, for the best interpretation of the song composed by a Croatian composer, and for the artistically most convincing conductor.

Dr. sc. Vesna Svalina (1968.) izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2020. godine angažirana je još kao vanjska suradnica na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, na Odjelu društveno-humanističkih znanosti. Diplomirala je na studiju glazbene pedagogije Sveučilišta u Osijeku (Pedagoški fakultet) 1991. godine. Magisterij iz glazbene pedagogije stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2009.), a doktorat iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013.). Autorica je trideset sedam znanstvenih radova i dviju knjiga. Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije: istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju, dječje glazbeno stvaralaštvo, izvannastavne glazbene aktivnosti i glazbenu darovitost. Od 2015. do 2016. voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture, a od 2018. do 2021. suradnica je na projektu Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Od 2015. do 2018. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola. Danas je članica uredničkih odbora triju znanstvenih časopisa: SN Social Sciences, International Journal of Psychological and Brain Sciences i Journal for the Interdisciplinary Art and Education. Također, bila je predsjednica organizacijskog odbora Prve međunarodne konferencije CALT "Kreativni pristupi učenju i podučavanju" koja se održala na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 24. i 25. ožujka 2023. godine. Održala je i brojne koncerte sa zborovima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska). Osvojila je brojne prve nagrade, kako na nacionalnim tako i na međunarodnim natjecanjima zborova (11 prvih nagrada na nacionalnim i 7 na međunarodnim natjecanjima). Značajne su i tri posebne nagrade: za najbolju izvedbu obavezne pjesme, za najbolju interpretaciju pjesme koju je skladao hrvatski skladatelj te za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Znanstvena djelatnost

Akademski stupanj magistrice znanosti Vesna Svalina stječe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 15. srpnja 2009. godine. Njezin magistarski rad nosi naslov Poticanje dječjega glazbenoga stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole. Javnom obranom doktorskoga rada pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (4. prosinca 2013. godine) na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe i akademski stupanj doktorice znanosti i to iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2021. u zvanje izvanredne profesorice za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija i glazbena umjetnost). Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Australian Journal of Music Education, International Journal of Early Childhool Learning, Metodički ogledi, Music Education Research, Napredak, Pedagogika, Problems of Education in the 21st Century, Školski vjesnik, Tonovi, Život i škola i dr.), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dosad je objavila jednu knjigu i 37 znanstvenih radova. Urednica je  zbornika radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga, a od 2015. do 2018. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola. Danas je ona članica uredničkih odbora triju časopisa: SN Social SciencesInternational Journal of Psychological and Brain Sciences i Journal for the Interdisciplinary Art and Education.  

Umjetnička djelatnost

Voditeljica je nekoliko pjevačkih ansambala s kojima ostvaruje brojne nastupe u hrvatskim i europskim gradovima te osvaja visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 1989. do 1994. godine vodi mješoviti zbor Hrvatskoga pjevačkoga društva Lipa iz Osijeka s kojim ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija - Rim, Fermignano, Njemačka - Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te sudjeluje na dva državna i na jednom međunarodnom natjecanju (Lindenholzhausen, Njemačka, 1993. god.). Od 1997. do 2021. godine vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek s kojim osvaja 17 prvih nagrada - 11 državnih i 6 međunarodnih (Italija, Austrija, Slovenija i Švicarska). Posebno su značajni nastupi s tim zborom na međunarodnim zborskim natjecanjima Sloveniji (Celje), u Austriji (Bad Ischlu) i Italiji (Venezia in Musica). Na 31. Mednarodnom mladinskom pevskom festivalu v Celju (Slovenija) (2015.) osvaja s tim zborom zlatnu diplomu i prvo mjesto, a stručni žiri joj dodjeljuje i posebnu nagradu za najuvjerljiviji dirigentski nastup. Na međunarodnom natjecanju u Bad Ischlu s istim ansamblom osvaja dvije zlatne diplome (u kategoriji G3 - zborovi mladih i F - folklor) te prvo mjesto u G3 kategoriji, a na natjecanju Venezia in Musica (2010.) zlatnu diplomu i prvo mjesto u kategoriji G3 (zborovi mladih). Od 2008. do 2017. godine vodi Akademski pjevački zbor Capella Fidelis, a od  2011. do 2018. godine vokalna je voditeljica folklornoga ansambla Hrvatskoga kulturno umjetničkoga društva Željezničar Osijek. Dobitnica je triju posebnih nagrada: nagrade za najbolju izvedbu obvezne skladbe (Varažadin, 2001.), za najbolju izvedbu skladbe domaćega autora (Varaždin, 2008.) te za najuvjerljiviji dirigentski nastup (Celje, 2015.). 

Projekti

Od 2018. do 2020. godine bila je uključena kao suradnica na znanstvenoistraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Kao suradnici na projektu bili su uključeni profesori s četiri visokoobrazovne institucije: Pedagoškog fakulteta v Mariboru, Akademije za glasbo v Ljubljani, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Bila je još voditeljica znanstvenoistraživačkoga projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (IZIP-2014-20) koji se od 2015. godine provodio na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj toga projekta bio je utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u kurikulumu nastave glazbe te kako učitelji primarnoga odgoja i obrazovanja i studenti učiteljskoga studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje. Od 2009. do 2014. godine bila je suradnica na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063). U okviru toga projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja. Od 2003. do 2004. godine bila je suradnica na projektu Mreža zajednica učenja koji se ostvarivao u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Projekt je imao za cilj uvesti nove oblike stručnog usavršavanja u našu školsku praksu. 

Posao učitelja, pedagoga ili psihoterapeuta ne razlikuje se u svojoj biti od posla umjetnika, skladatelja. Dobar skladatelj je u stanju pronaći melodiju u gomili nepovezanih zvukova. On može pronaći smisao u naizgled besmislenom nizu tonova. Tako i dobar učitelj ili psihoterapeut može pronaći smisao i ljepotu u nečijoj osobnosti čak i ako je nitko drugi ne vidi. (V. Nemet) 

Prva međunarodna konferencija "Kreativni pristupi učenju i podučavanju" - First international conference CALT: "Creative Approaches to Learning and Teaching" 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bio je domaćin Prve međunarodne konferencije "Kreativni pristupi učenju i podučavanju" (First international conference CALT: "Creative Approaches to Learning and Teaching"), koja se održala na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti (Aula Magna) i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 24. i 25. ožujka 2023. godine. Organizatori konferencije bili su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. Konferencija se održavala pod pokroviteljstvom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Osječko-baranjske županije. U organizaciji ove konferencije također su pomogli Turistička zajednica grada Osijeka, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i izdavačka kuća Školska knjiga. Cilj konferencije bio je okupiti sve stručnjake i znanstvenike koji se usredotočuju na propitivanje tradicionalnog i suvremenog pogleda na kreativnost i poticanje novih pristupa učenju i poučavanju koji naglašavaju kreativnost, tj. kreativno djelovanje i izražavanje.

Na konferenciji se okupilo 282 sudionika iz 17 različitih zemalja (Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Irska, Island, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Portugal, Rumunjska, SAD, Slovenija, Srbija, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo). Plenarna izlaganja održali su dr. sc. Pamela Burnard, profesorica umjetnosti, kreativnosti i obrazovanja sa Sveučilišta u Cambridgeu, UK (Faculty of Education) i dr. sc. Vlad Glăveanu, redoviti profesor sa Sveučilišta u Dublinu (Irska) i Sveučilišta u Bergenu (Norveška). Na konferenciji je u četiri paralelne sekcije predstavljen još 121 rad putem usmenih izlaganja, izloženo je 10 postera i održano 8 radionica. Održan je i Forum studenata u okviru kojega je održano 7 usmenih izlaganja i 5 radionica. Studenti su došli iz četiri različite zemlje i sa šest različitih sveučilišta. 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina sudjelovala je u pripremi konferencije CALT kao predsjednica Organizacijskog odbora.

Osijek, 24. i 25. ožujka 2023.

Festival znanosti - Osijek - 2.-7. svibnja 2022.

Lepršajmo kroz život, radionica namijenjena djeci predškolske i mlađe školske dobi

Radionica će se održati 4. svibnja 2022. godine od 11,30 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Voditeljice radionice su studentice 4. godine učiteljskoga studija Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac i Anamarija Kanisek pod mentorstvom dr. sc. Vesne Svaline, izv. prof.

4. svibnja 2022.

Festival znanosti - Osijek - 2.-7. svibnja 2022.

Glazbogradionica, radionica namijenjena učenicima mlađe školske dobi

Radionica će se održati 3. svibnja 2022. godine od 11,30 sati u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Osijek. Sudionici radionice bit će učenici 3. b razreda (učiteljica: Melita Šebešćen). Voditeljice radionice su studentice 5. godine učiteljskoga studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Melanija Šubić i Katarina Mihaljević pod mentorstvom dr. sc. Vesne Svaline, izv. prof.

3. svibnja 2022.

Member of the editorial board of the journal SN Social Sciences

In September 2021, Vesna Svalina became a member of the editorial board of the journal SN Social Sciences.  SN Social Sciences (ISSN: 2662-9283) is a multi- and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad Social Sciences community. The journal's scope is inclusive: it is open to theoretical, methodological, quantitative, and qualitative scholarship from all areas within the Social Sciences - defined as the academic disciplines concerned with the study of society, and the relationships between individuals within societies.

Submissions are evaluated on their academic rigor and methodological soundness. Together with the support of an international Editorial Board, the journal's editorial board is committed to upholding the highest editorial and ethical standards. It seeks to provide authors and readers with a responsive and efficient service and offer them a highly respected home for their research. SN Social Sciences publishes Original Papers and Review Papers and also features thematic article Collections/Special Issues on key themes.

The journal is published in partnership with Springer Nature. Springer Nature is the world's largest academic book publisher, publisher of the world's most influential journals, and a pioneer in the field of open research. The company numbers almost 13,000 staff in over 50 countries. Springer Nature or the Springer Nature Group is a German-British academic publishing company created by the May 2015 merger of Springer Science+Business Media and Holtzbrinck Publishing Group's Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, and Macmillan Education.

september, 2021

Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga 

U mjesecu prosincu 2020. godine iz tiska je izašao zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga koji je održan u Osijeku od 11. do 13. travnja 2019. godine u organizaciji  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,  Odsjeka za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjeka za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Tema zbornika je "Glazba u školi: stanje i perspektive". Od ukupno 29 znanstvenih i stručnih glazbeno-pedagoških radova (koje potpisuje 42 autora) 22 rada je na hrvatskom i 7 na engleskom jeziku. Zbornik broji 462 stranice teksta. Indeksira se (kao i prethodnih pet zbornika) u bazama RILM i EBSCO. Urednica zbornika je dr. sc. Vesna Svalina, izv. prof. Zbornik radova dostupan je na sljedećoj poveznici: 

https://www.dropbox.com/sh/eq0vhiqn9h55gro/AAAW-nYaytRQyoPM6bb2PSWVa?dl=0

prosinac, 2020. 

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Osijek, 11.-13. travnja 2019.

Od 11. do 13. travnja 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održan je Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga . Riječ je o simpoziju koji okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu. Dosad je održano pet simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva. Rezultat svakog simpozija je objavljen zbornik radova koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga organizirao je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doc. dr. sc. Vesna Svalina sudjeluje u pripremi Šestoga simpozija kao članica znanstvenoga i predsjednica organizacijskoga odbora. 

11.-13. travnja 2019.

Znanstveno-istraživački projekt u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je sufinanciranje znanstveno-istraživačkoga projekta "Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti". Riječ je o projektu koji će se provoditi u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje tijekom 2018. i 2019. godine. Voditelj projekta s hrvatske strane je prof. dr. Milan Matijević s Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu, a sa slovenske prof. dr. Matjaž Duh s Pedagoškog fakulteta v Mariboru. Suradnici na projektu su doc. dr. Katarina Habe s Akademije za glasbo v Ljubljani, doc. dr. Jerneja Herzog, doc. dr. Tomaž Zupančič i doc. dr. Tomaž Bratina s Pedagoškog fakulteta v Mariboru, doc. dr.sc. Vesna Svalina s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Marijana Županić Benić i dr. Goran Lapat s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

MZO - Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Slovenijom

1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. 

Državni stručni skup namijenjen učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske / Omiš, 4.-6. travnja 2018.

Na državnom stručnom skupu namijenjenom učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske, koji je održan u Omišu od 4. do 6. travnja 2018. godine, jedan od predavača bila je i doc. dr. sc. Vesna Svalina. Naslov njezinoga predavanja bio je "Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog".

4.-6. travnja 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa / Zagreb, 18. ožujka 2018.

Na državnoj razini 56. hrvatskoga natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (99,40 bodova). Tim je velikim uspjehom ovaj zbor na najbolji mogući način obilježio 20 godina od svoga prvoga odlaska na ovo natjecanje. Pravo sudjelovanja zbor je dosad ostvario deset puta i osvojio 6 prvih i 4 druge nagrade. Godine 2010. i 2016. proglašen je i apsolutnim pobjednikom za disciplinu Zborovi. 

18. ožujka 2018.

Doc. dr. sc. Vesna Svalina bila je gost u emisiji "Karusel" emitiranoj na Radio Osijeku 

U emisiji je bilo riječi o sudjelovanju zbora na državnim i međunarodnim natjecanjima i festivalima, a prije svega o sudjelovanju na 56. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa.

Emisija Karusel 7. 3. 2018.

7. ožujka 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa  

Na regionalnom dijelu 56. hrvatskoga natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom doc. dr. sc. Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (97 bodova). Time je ostvario pravo sudjelovanja u sljedećoj etapi natjecanja koja će se održati 18. ožujka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. 

27. veljače 2018.