Vesna Svalina, PhD,   Associate Professor  

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia),   Faculty of Education 

Vesna Svalina, Ph.D., Associate Professor, Music educator

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), Faculty of Education, Music Subdepartment - Head of the Music Subdepartment

Email: vsvalina@foozos.hr; vesna.svalina@gmail.com 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1998-739X                                                     

CROSBI Profile: https://www.bib.irb.hr/profile/24788

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=cy7em90AAAAJ

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219452770 

WoS Researcher ID: https://publons.com/researcher/4393674/vesna-svalina/  

Consultations schedule: Tuesday 1:30 PM to 2:30 PM (Office: 52), or according to prior notice by e-mail

Vesna Svalina, Ph.D. (1968) is an associate professor in the field of music education and president of the Music Subdepartment at the Faculty of Teacher Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek. Since 2020, she has also been working at the University of Slavonski Brod at the Department of Social Sciences and Humanities. She graduated from the study program of music pedagogy of the University of Osijek (Faculty of Education) in 1991. She holds a Master of Music Education degree from the University of Zagreb (Music Academy, 2009) and a doctoral degree in early education and compulsory education from the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb (2013). She is the author of thirty scientific papers and one book. Her scientific interest is focused on the music education curriculum, competencies for teaching at the primary level of education, musical creativity, extracurricular music activities, and education of gifted children. She participated in numerous international scientific conferences at home and abroad. From 2015 to 2016 she was head of the scientific research project Listening to music as an important subject area in the primary music curriculum. From 2009 to 2013 she was involved in the project Development of Creativity in Lifelong Teacher Education, and from 2018 to 2021 in the project Giftedness in the Artistic Field - Analysis of the Situation Among Primary School Pupils in Terms of Artistic and Musical Giftedness. From 2015 to 2018 she was managing editor of the journal Life and School. In September 2021, she became a member of the editorial board of the journal SN Social Sciences and International Journal of Psychological and Brain Sciences. She has also given numerous concerts with the choirs, both in Croatia and abroad (Italy, Germany, Austria, Slovenia, Switzerland). She won numerous first prizes, both nationally and internationally, at different choir competitions (11 first prizes at national and 7 at international competitions). She also won three special prizes: for the best performance of the compulsory song, for the best interpretation of the song composed by a Croatian composer, and for the artistically most convincing conductor.

Znanstvena djelatnost

Akademski stupanj magistrice znanosti Vesna Svalina stječe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 15. srpnja 2009. godine. Njezin magistarski rad nosi naslov Poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole. Javnom obranom doktorskog rada pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (4. prosinca 2013. godine) na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe i akademski stupanj doktorice znanosti i to iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2021. u zvanje izvanredne profesorice za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija i glazbena umjetnost). Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Australian Journal of Music Education, International Journal of Early Childhool Learning, Metodički ogledi, Music Education Research, Napredak, Pedagogika, Problems of Education in the 21st Century, Školski vjesnik, Tonovi, Život i škola i dr.), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dosad je objavila jednu knjigu i 29 znanstvenih radova. Urednica je jednog zbornika radova, a od 2015. do 2018. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola.  U rujnu mjesecu 2021. godine postala je članicom uredništva časopisa SN Social Sciences, a u studenom članica uredništva američkog časopisa International Journal of Psychological and Brain Sciences

Umjetnička djelatnost

Voditeljica je nekoliko pjevačkih ansambala s kojima ostvaruje brojne nastupe u hrvatskim i europskim gradovima te osvaja visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 1989. do 1994. godine vodi mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka s kojim ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija - Rim, Fermignano, Njemačka - Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te sudjeluje na dva državna i na jednom međunarodnom natjecanju (Lindenholzhausen, Njemačka, 1993. god.). Od 1997. do 2021. godine vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek s kojim osvaja 17 prvih nagrada - 11 državnih i 6 međunarodnih (Italija, Austrija, Slovenija i Švicarska). Posebno su značajni nastupi s tim zborom na međunarodnim zborskim natjecanjima Sloveniji (Celje), u Austriji (Bad Ischlu) i Italiji (Venezia in Musica). Na 31. Mednarodnom mladinskom pevskom festivalu v Celju (Slovenija) (2015.) osvaja s tim zborom zlatnu diplomu i prvo mjesto, a stručni žiri joj dodjeljuje i posebnu nagradu za najuvjerljiviji dirigentski nastup. Na međunarodnom natjecanju u Bad Ischlu s istim ansamblom osvaja dvije zlatne diplome (u kategoriji G3 - zborovi mladih i F - folklor) te prvo mjesto u G3 kategoriji, a na natjecanju Venezia in Musica (2010.) zlatnu diplomu i prvo mjesto u kategoriji G3 (zborovi mladih). Od 2008. do 2017. godine vodi Akademski pjevački zbor Capella Fidelis, a od  2011. do 2018. godine vokalna je voditeljica folklornog ansambla Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Željezničar Osijek. Dobitnica je triju posebnih nagrada: nagrade za najbolju izvedbu obvezne skladbe (Varažadin, 2001.), za najbolju izvedbu skladbe domaćeg autora (Varaždin, 2008.) te za najuvjerljiviji dirigentski nastup (Celje, 2015.). 

Projekti

Tijekom 2018. i 2019. godine bila je uključena kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu koji se provodio u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje i uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naslov tog projekta je Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Projekt su sufinancirali Ministarstvo znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Kao suradnici na projektu su bili uključeni profesori s četiri visokoobrazovne institucije: Pedagoškog fakulteta v Mariboru, Akademije za glasbo v Ljubljani, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Bila je još voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (IZIP-2014-20) koji se od 2015. godine provodio na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuCilj tog projekta bio je utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u kurikulumu nastave glazbe te kako učitelji primarnoga odgoja i obrazovanja i studenti učiteljskoga studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje. Od 2009. do 2014. godine bila je suradnica na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063). U okviru tog projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja. 

Posao učitelja, pedagoga ili psihoterapeuta ne razlikuje se u svojoj biti od posla umjetnika, skladatelja. Dobar skladatelj je u stanju pronaći melodiju u gomili nepovezanih zvukova. On može pronaći smisao u naizgled besmislenom nizu tonova. Tako i dobar učitelj ili psihoterapeut može pronaći smisao i ljepotu u nečijoj osobnosti čak i ako je nitko drugi ne vidi. (V. Nemet) 

Member of the editorial board of the International Journal of Psychological and Brain Sciences

In November 2021, Vesna Svalina became a member of the editorial board of the International Journal of Psychological and Brain Sciences (ISSN Print: 2575-2227; ISSN Online: 2575-1573). International Journal of Psychological and Brain Sciences (IJPBS) is a peer-reviewed and open-access journal, which aims to promote the theory and practice of psychological and brain sciences. The journal prefers the submitted manuscript, which meets the internationally accepted criteria and the style of the journal for the purpose of both reviewing and editing. The topics related to this journal include but are not limited to: Behavioral Psychology, Clinical Psychology, Cognitive Psychology, Counseling Psychology, Cultural Psychology, Economic Psychology, Educational Psychology, Environmental Psychology, Ethics in Psychology, Forensic Psychology, Health Psychology, Industrial and Personnel Psychology, Managerial and Leadership Psychology, Measurement/Assessment, Professional Practice, Psychology of Religion, Psychotherapy, School Psychology, Social Psychology, Sport Psychology, Cognitive Science, Cognitive Neuroscience, Developmental Neuroscience, Molecular, and Cellular Neuroscience, Neural Engineering, Neuroimaging, Neurolinguistics, Clinical Neuroscience, Systems Neuroscience, and Theoretical and Computational Neuroscience.

Address: Science Publishing Group 548 FASHION AVENUE NEW YORK, NY 10018 U.S.A.

november, 2021

Member of the editorial board of the journal SN Social Sciences

In September 2021, Vesna Svalina became a member of the editorial board of the journal SN Social Sciences.  SN Social Sciences (ISSN: 2662-9283) is a multi- and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad Social Sciences community. The journal's scope is inclusive: it is open to theoretical, methodological, quantitative, and qualitative scholarship from all areas within the Social Sciences - defined as the academic disciplines concerned with the study of society, and the relationships between individuals within societies.

Submissions are evaluated on their academic rigor and methodological soundness. Together with the support of an international Editorial Board, the journal's editorial board is committed to upholding the highest editorial and ethical standards. It seeks to provide authors and readers with a responsive and efficient service and offer them a highly respected home for their research. SN Social Sciences publishes Original Papers and Review Papers and also features thematic article Collections/Special Issues on key themes.

The journal is published in partnership with Springer Nature. Springer Nature is the world's largest academic book publisher, publisher of the world's most influential journals, and a pioneer in the field of open research. The company numbers almost 13,000 staff in over 50 countries. Springer Nature or the Springer Nature Group is a German-British academic publishing company created by the May 2015 merger of Springer Science+Business Media and Holtzbrinck Publishing Group's Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, and Macmillan Education.

september, 2021

Zbornik radova sa Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga 

U mjesecu prosincu 2020. godine iz tiska je izašao zbornik radova sa Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji je održan u Osijeku od 11. do 13. travnja 2019. godine u organizaciji  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,  Odsjeka za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjeka za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Tema zbornika je "Glazba u školi: stanje i perspektive". Od ukupno 29 znanstvenih i stručnih glazbeno-pedagoških radova (koje potpisuje 42 autora) 22 rada je na hrvatskom i 7 na engleskom jeziku. Zbornik broji 462 stranice teksta. Indeksira se (kao i prethodnih pet zbornika) u bazama RILM i EBSCO. Urednica zbornika je doc. dr. sc. Vesna Svalina.

prosinac, 2020. 

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Osijek, 11.-13. travnja 2019.

Od 11. do 13. travnja 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održan je Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga . Riječ je o simpoziju koji okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu. Dosad je održano pet simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva. Rezultat svakog simpozija je objavljen zbornik radova koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga organizirao je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doc. dr. sc. Vesna Svalina sudjeluje u pripremi Šestog simpozija kao članica znanstvenog i predsjednica organizacijskog odbora. 

11.-13. travnja 2019.

Osnivanje Katedre za glazbenu umjetnost na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti

Sve do rujna 2018. godine na Fakultetu za odgojne obrazovne znanosti glazbeni pedagozi djelovali su isključivo u okviru Odsjeka za umjetnička područja. Početkom akademske godine 2018./19. ustrojene su u okviru tog odsjeka dvije nove katedre: Katedra za glazbenu umjetnost i Katedra za likovnu umjetnosti. Doc. dr. sc. Vesna Svalina pridružila se Katedri za glazbenu umjetnosti na kojoj je ujedno izabrana za predsjednicu Katedre.

Katedra za glazbenu umjetnost

27. rujna 2018. ...

21. pedagoški forum scenskih umetnosti - Beograd / Srbija - 28.-30. rujna 2018.

21. pedagoški forum scenskih umetnosti održan je u zgradi Rektorata univerziteta umetnosti u organizaciji Srpskog foruma za istraživanje u muzičkoj pedagogiji i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Glavna tema bila je "Teorijsko i umetničko u pedagogiji scenskih umetnosti". Doc. dr. sc. Vesna Svalina predstavila je rezultate istraživanja u okviru izlaganja pod naslovom "Slušanje i upoznavanje umjetničke glazbe kao središnje područje u nastavi glazbe - da ili ne?" 

Program

28.-30. rujna 2018.

Prvi međunarodni simpozijum iz područja muzičke pedagogije -  Cetinje /Crna Gora - 24.-27. svibnja 2018. godine

Na Prvom međunarodnom simpozijumu muzičkih pedagoga, održanom u Cetinju u Crnoj Gori u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, doc. dr. sc. Vesna Svalina izložila je rad pod naslovom "Razvoj glazbeno-pedagoške misli u 17., 18. i 19. stoljeću" ("Development of musical-pedagogical thoughts in the 17th, 18th and 19th centuries").

24.-27. svibnja 2018.

Drugi međunarodni znanstveno - stručni simpozij o nadarenima (2. Mednarodni znanstveno - strokovni posvet o nadarjenih) - Ruše / Slovenija - 14. travnja 2018.

Na Drugom međunarodnom znanstveno - stručnom simpoziju o nadarenima (2. Mednarodni znanstveno - strokovni posvet o nadarjenih), održanom u mjestu Ruše (Slovenija) u blizini Maribora, doc. dr. sc. Vesna Svalina izložila je rad pod naslovom "Kompetencije odgojitelja i učitelja za prepoznavanje i razvoj glazbene darovitosti" ("Competences of educators and teachers to recognize and develop musical giftedness"). Rad  je pripremila u suautorstvu s dr. sc. Blaženkom Bačlija Sušić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

14. travnja 2018.

Znanstveno-istraživački projekt u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je sufinanciranje znanstveno-istraživačkog projekta "Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti". Riječ je o projektu koji će se provoditi u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje tijekom 2018. i 2019. godine. Voditelj projekta s hrvatske strane je prof. dr. Milan Matijević s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a sa slovenske prof. dr. Matjaž Duh s Pedagoškog fakulteta v Mariboru. Suradnici na projektu su doc. dr. Katarina Habe s Akademije za glasbo v Ljubljani, doc. dr. Jerneja Herzog, doc. dr. Tomaž Zupančič i doc. dr. Tomaž Bratina s Pedagoškog fakulteta v Mariboru, doc. dr.sc. Vesna Svalina s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Marijana Županić Benić i dr. Goran Lapat s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

MZO - Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Slovenijom

1. siječnja 2018. 

do 31. prosinca 2020. 

Državni stručni skup namijenjen učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske / Omiš, 4.-6. travnja 2018.

Na državnom stručnom skupu namijenjenom učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske, koji je održan u Omišu od 4. do 6. travnja 2018. godine, jedan od predavača bila je i doc. dr. sc. Vesna Svalina. Naslov njezinog predavanja bio je "Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog".

4.-6. travnja 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa / Zagreb, 18. ožujka 2018.

Na državnoj razini 56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (99,40 bodova). Tim je velikim uspjehom ovaj zbor na najbolji mogući način obilježio 20 godina od svog prvog odlaska na ovo natjecanje. Pravo sudjelovanja zbor je dosad ostvario deset puta i osvojio 6 prvih i 4 druge nagrade. Godine 2010. i 2016. proglašen je i apsolutnim pobjednikom za disciplinu Zborovi. 

18. ožujka 2018.

Doc. dr. sc. Vesna Svalina bila je gost u emisiji "Karusel" emitiranoj na Radio Osijeku 

U emisiji je bilo riječi o sudjelovanju zbora na državnim i međunarodnim natjecanjima i festivalima, a prije svega o sudjelovanju na 56. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa.

Emisija Karusel 7. 3. 2018.

7. ožujka 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa  

Na regionalnom dijelu 56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom doc. dr. sc. Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (97 bodova). Time je ostvario pravo sudjelovanja u sljedećoj etapi natjecanja koja će se održati 18. ožujka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. 

27. veljače 2018.

Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Pula https://simpozij-glazba.pedagogija.net

18.-20. svibnja 2017.

53. Montreux Choral Festival  

Montreux, Šivcarska https://www.choralfestival.ch

19.-23. travnja 2017.