Kontakt

E-mail: vsvalina@foozos.hr; vesna.svalina@gmail.com

Telefon: +385 99 817 38 68

Konzultacije

Srijedom od 9 do 10 sati

Ured br. 35 (2. kat nastavne zgrade Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti)


Posao učitelja, pedagoga ili psihoterapeuta ne razlikuje se u svojoj biti od posla umjetnika, skladatelja. Dobar skladatelj je u stanju pronaći melodiju u gomili nepovezanih zvukova. On može pronaći smisao u naizgled besmislenom nizu tonova. Tako i dobar učitelj ili psihoterapeut može pronaći smisao i ljepotu u nečijoj osobnosti čak i ako je nitko drugi ne vidi.

V. Nemet

Znanstvena djelatnost

Akademski stupanj magistrice znanosti Vesna Svalina stječe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 15. srpnja 2009. godine. Njezin magistarski rad nosi naslov "Poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole". Javnom obranom doktorskog rada pod naslovom "Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja" (4. prosinca 2013. godine) na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe i akademski stupanj doktorice znanosti i to iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Napredak, Školski vjesnik, Život i škola, Tonovi i dr.), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dosad je objavila jedan udžbenik i 17 znanstvenih radova. Od 2015. godine izvršna je urednica časopisa "Život i škola".  

Umjetnička djelatnost

Voditeljica je nekoliko pjevačkih ansambala s kojima ostvaruje brojne nastupe u hrvatskim i europskim gradovima te osvaja visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 1989. do 1994. godine vodi mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka s kojim ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija - Rim, Fermignano, Njemačka - Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te sudjeluje na dva državna i na jednom međunarodnom natjecanju (Lindenholzhausen, Njemačka, 1993. god.). Od 1997. godine do danas vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek s kojim osvaja 17 prvih nagrada - 11 državnih i 6 međunarodnih (Italija, Austrija, Slovenija i Švicarska). Od 2008. godine vodi Akademski pjevački zbor "Capella Fidelis", a od  2011. godine postaje vokalnom voditeljicom folklornog ansambla Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Željezničar Osijek. Godine 2015. na festivalu u Celju dodijeljena joj je posebna nagrada za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Projekti

Voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta "Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture" (IZIP-2014-20) koji se od 2015. godine provodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj je projekta utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u kurikulumu nastave glazbe te kako učitelji i studenti učiteljskoga studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje.

Od 2009. do 2014. godine suradnica je na projektu "Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja" (245-1221170-1063). U okviru tog projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja. 

"Svako dijete je umjetnik. Problem je samo kako ostati umjetnik jednom kad odrastete."

Pablo Picasso

Najnovije vijesti


3. EKTe 

Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje 

https://wt.foozos.hr/odsjek-za-umjetnicka-podrucja/ekte-2017

29.-31. svibnja 2017.

Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Pula https://simpozij-glazba.pedagogija.net

18.-20. svibnja 2017.

53. Montreux Choral Festival  

Montreux, Šivcarska https://www.choralfestival.ch

19.-23. travnja 2017.

Detaljnije podatke o svim znanstvenim radovima  možete pronaći u bazi CROSBI (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985), na   Google Scholar Profilu (https://scholar.google.hr/citations?user=cy7em90AAAAJ&hl=en)  ili na stranici Academia.edu: https://unios.academia.edu/VesnaSvalina