Doc. dr. sc. Vesna Svalina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja 

Katedra za glazbenu umjetnost 


Glazbena pedagoginja

Predsjednica Katedre za glazbenu umjetnost


Kontakt

E-mail: vsvalina@foozos.hr; vesna.svalina@gmail.comTelefon: +385 99 817 38 68


Konzultacije

Srijedom od 9 do 10 sati, ured br. 52 (3. kat nastavne zgrade Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti)

Dr. sc. Vesna Svalina docentica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odsjek za umjetnička područja). Od 2018. godine predsjednica je Katedre za glazbenu umjetnost. 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1991. godine. Magisterij iz glazbene pedagogije stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2009. godine), a doktorat iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine). Autorica je većeg broja znanstvenih radova i jedne knjige. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Njezin znanstveni interes usmjeren je na istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju, kompetencije učitelja za poučavanje glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi, dječje glazbeno stvaralaštvo, glazbenu darovitost te zborno pjevanje kao oblik nastavne, izvannastavne ili izvanškolske aktivnosti.

Pored znanosti bavi se i umjetničkim djelovanjem te sa zborovima ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska). Na različitim natjecanjima zborova osvojila je brojne nagrade. 

Znanstvena djelatnost

Akademski stupanj magistrice znanosti Vesna Svalina stječe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 15. srpnja 2009. godine. Njezin magistarski rad nosi naslov Poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole. Javnom obranom doktorskog rada pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (4. prosinca 2013. godine) na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe i akademski stupanj doktorice znanosti i to iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Napredak, Školski vjesnik, Život i škola, Tonovi i dr.), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dosad je objavila jedan udžbenik i 17 znanstvenih radova. Od 2015. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola.  

Umjetnička djelatnost

Voditeljica je nekoliko pjevačkih ansambala s kojima ostvaruje brojne nastupe u hrvatskim i europskim gradovima te osvaja visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 1989. do 1994. godine vodi mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka s kojim ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija - Rim, Fermignano, Njemačka - Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te sudjeluje na dva državna i na jednom međunarodnom natjecanju (Lindenholzhausen, Njemačka, 1993. god.). Od 1997. godine do danas vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek s kojim osvaja 17 prvih nagrada - 11 državnih i 6 međunarodnih (Italija, Austrija, Slovenija i Švicarska). Od 2008. do 2017. godine vodi Akademski pjevački zbor Capella Fidelis, a od  2011. do 2018. godine vokalna je voditeljica folklornog ansambla Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Željezničar Osijek. Godine 2015. na festivalu u Celju dodijeljena joj je posebna nagrada za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Projekti

Od 2018. godine suradnica je na znanstveno-istraživačkom projektu pod naslovom Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti.  Projekt se provodi u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje i uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Voditeljica je znanstveno-istraživačkog projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (IZIP-2014-20) koji se od 2015. godine provodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Od 2009. do 2014. godine suradnica je na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063). U okviru tog projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja

Posao učitelja, pedagoga ili psihoterapeuta ne razlikuje se u svojoj biti od posla umjetnika, skladatelja. Dobar skladatelj je u stanju pronaći melodiju u gomili nepovezanih zvukova. On može pronaći smisao u naizgled besmislenom nizu tonova. Tako i dobar učitelj ili psihoterapeut može pronaći smisao i ljepotu u nečijoj osobnosti čak i ako je nitko drugi ne vidi. (V. Nemet) 

Najnovije vijesti


Osnivanje Katedre za glazbenu umjetnost na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti

Sve do rujna 2018. godine na Fakultetu za odgojne obrazovne znanosti glazbeni pedagozi djelovali su isključivo u okviru Odsjeka za umjetnička područja. Početkom akademske godine 2018./19. ustrojene su u okviru tog odsjeka dvije nove katedre: Katedra za glazbenu umjetnost i Katedra za likovnu umjetnosti. Doc. dr. sc. Vesna Svalina pridružila se Katedri za glazbenu umjetnosti na kojoj je ujedno izabrana za predsjednicu Katedre.

27. rujna 2018. ...

21. pedagoški forum scenskih umetnosti - Beograd / Srbija - 28.-30. rujna 2018.

21. pedagoški forum scenskih umetnosti održan je u zgradi Rektorata univerziteta umetnosti u organizaciji Srpskog foruma za istraživanje u muzičkoj pedagogiji i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Glavna tema bila je "Teorijsko i umetničko u pedagogiji scenskih umetnosti". Doc. dr. sc. Vesna Svalina predstavila je rezultate istraživanja u okviru izlaganja pod naslovom "Slušanje i upoznavanje umjetničke glazbe kao središnje područje u nastavi glazbe - da ili ne?" 

28.-30. rujna 2018.

Prvi međunarodni simpozijum iz područja muzičke pedagogije -  Cetinje /Crna Gora - 24.-27. svibnja 2018. godine

Na Prvom međunarodnom simpozijumu muzičkih pedagoga, održanom u Cetinju u Crnoj Gori u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, doc. dr. sc. Vesna Svalina izložila je rad pod naslovom "Razvoj glazbeno-pedagoške misli u 17., 18. i 19. stoljeću" ("Development of musical-pedagogical thoughts in the 17th, 18th and 19th centuries").

24.-27. svibnja 2018.

Drugi međunarodni znanstveno - stručni simpozij o nadarenima (2. Mednarodni znanstveno - strokovni posvet o nadarjenih) - Ruše / Slovenija - 14. travnja 2018.

Na Drugom međunarodnom znanstveno - stručnom simpoziju o nadarenima (2. Mednarodni znanstveno - strokovni posvet o nadarjenih), održanom u mjestu Ruše (Slovenija) u blizini Maribora, doc. dr. sc. Vesna Svalina izložila je rad pod naslovom "Kompetencije odgojitelja i učitelja za prepoznavanje i razvoj glazbene darovitosti" ("Competences of educators and teachers to recognize and develop musical giftedness"). Rad  je pripremila u suautorstvu s dr. sc. Blaženkom Bačlija Sušić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

14. travnja 2018.

Znanstveno-istraživački projekt u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je sufinanciranje znanstveno-istraživačkog projekta "Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti". Riječ je o projektu koji će se provoditi u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje tijekom 2018. i 2019. godine. Voditelj projekta s hrvatske strane je prof. dr. Milan Matijević s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a sa slovenske prof. dr. Matjaž Duh s Pedagoškog fakulteta v Mariboru. Suradnici na projektu su doc. dr. Katarina Habe s Akademije za glasbo v Ljubljani, doc. dr. Jerneja Herzog, doc. dr. Tomaž Zupančič i doc. dr. Tomaž Bratina s Pedagoškog fakulteta v Mariboru, doc. dr.sc. Vesna Svalina s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Marijana Županić Benić i dr. Goran Lapat s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

MZO - Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Slovenijom

1. siječnja 2018. 

do 31. prosinca 2020. 

Državni stručni skup namijenjen učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske / Omiš, 4.-6. travnja 2018.

Na državnom stručnom skupu namijenjenom učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske, koji je održan u Omišu od 4. do 6. travnja 2018. godine, jedan od predavača bila je i doc. dr. sc. Vesna Svalina. Naslov njezinom predavanja bio je "Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog".

4.-6. travnja 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa / Zagreb, 18. ožujka 2018.

Na državnoj razini 56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (99,40 bodova). Tim je velikim uspjehom ovaj zbor na najbolji mogući način obilježio 20 godina od svog prvog odlaska na ovo natjecanje. Pravo sudjelovanja zbor je dosad ostvario deset puta i osvojio 6 prvih i 4 druge nagrade. Godine 2010. i 2016. proglašen je i apsolutnim pobjednikom za disciplinu Zborovi. 

18. ožujka 2018.

Doc. dr. sc. Vesna Svalina bila je gost u emisiji "Karusel" emitiranoj na Radio Osijeku 

U emisiji je bilo riječi o sudjelovanju zbora na državnim i međunarodnim natjecanjima i festivalima, a prije svega o sudjelovanju na 56. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa.

Emisija Karusel 7. 3. 2018.

7. ožujka 2018.

56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa  

Na regionalnom dijelu 56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek pod dirigentskim vodstvom doc. dr. sc. Vesne Svalina osvojio je prvu nagradu i prvo mjesto (97 bodova). Time je ostvario pravo sudjelovanja u sljedećoj etapi natjecanja koja će se održati 18. ožujka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. 

27. veljače 2018.

Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Pula https://simpozij-glazba.pedagogija.net

18.-20. svibnja 2017.

53. Montreux Choral Festival  

Montreux, Šivcarska https://www.choralfestival.ch

19.-23. travnja 2017.

Detaljnije podatke o svim znanstvenim radovima  možete pronaći u bazi CROSBI (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985), na   Google Scholar Profilu (https://scholar.google.hr/citations?user=cy7em90AAAAJ&hl=en)  ili na stranici Academia.edu: https://unios.academia.edu/VesnaSvalina