Nastava

Metodika glazbene kulture I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda...

Metodika glazbene kulture II obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u osmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda...

Glazbena slušaonica I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Ciljevi kolegija su slušno upoznavanje vrijednih glazbenih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature, stjecanje znanja...

Izvannastavne glazbene aktivnosti su slobodni izborni kolegij namijenjen studentima treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u petom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Cilj je kolegija upoznati studente s mogućim oblicima organiziranja izvannastavnih glazbenih aktivnosti i...