Nastava

Ciljevi kolegija su slušno upoznavanje vrijednih glazbenih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature te stjecanje znanja o glazbenim stilovima, glazbenim vrstama i glazbenim oblicima. Razvijanje kulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela.

Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.