Glazbena slušaonica I

2020-09-20

Glazbena slušaonica I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Ciljevi kolegija su slušno upoznavanje vrijednih glazbenih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature, stjecanje znanja o glazbenim stilovima, glazbenim vrstama i glazbenim oblicima te razvijanje kulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela.

Teme:

 • Glazbeni doživljaj
 • Glazbene preferencije
 • Izražajne komponente glazbenog djela
 • Vrste glazbe
 • Jednostavni oblici glazbenog djela
 • Složeni oblici glazbenog djela
 • Istraživanja emocionalnih reakcija na glazbu
 • Osobine slušatelja
 • Glazba i mediji
 • Slušanje glazbe na nastavi glazbene kulture
 • Rezultati glazbeno-pedagoških istraživanja o slušanju glazbe kao području u nastavi glazbe
 • Razdoblja i stilovi u povijesti glazbe
 • Interkulturalni pristup nastavi glazbe s naglaskom na područje slušanja
 • Planiranje i ostvarivanje korelacija u okviru nastave glazbe u području slušanja

Osnovna literatura:

 • Andreis, J. (1968). Vječni Orfej. Zagreb: Školska knjiga.
 • Dobrota, S. & Reić Ercegovac, I. (2016). Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i psihološki aspekti glazbenih preferencija. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Reich, T. (1994.) Glazbena čitanka za mlade prijatelje glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2015.)Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Dopunska literatura:

 • Ainsley, R. (2007). Enciklopedija klasične glazbe i glazbala: Razvoj klasične glazbe. Zagreb: Znanje.
 • Andreis, J. (1974). Povijest glazbe sv. I, II, III, IV. Zagreb: Mladost, Sveučilišna naklada Liber.
 • Ardley, N. (1991). Upoznajmo svijet glazbala. Zagreb: Mladost.
 • Campbell, P. S. (2005). Deep Listening to the Musical World. Music EducatorsJournal, 92 (1), 30-36.
 • Dobrota, S. i Ćurković, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlađe školske dobi. Život i škola, 15-16: 105-114.
 • Focht, I. (1976). Tajna umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 • Reich, T. (1994). Glazbena čitanka za mlade prijatelje glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rojko, P. (1996). Metodika nastave glazbe: teorijsko - tematski aspekti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Pedagoški fakultet.
 • Vidulin-Orbanić, S. I Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.