Listening to Music I / Glazbena slušaonica I

2020-09-20

Listening to Music I is a compulsory course intended for fourth-year students of the Integrated undergraduate and graduate university class teacher study. It is performed in the seventh semester through 15 hours of lectures and 15 hours of exercises. The goals of the course are to get to know valuable compositions from world and Croatian music literature, to acquire knowledge about musical styles, musical types and musical forms, and to develop a culture of listening and aesthetic experience of a musical work.

Glazbena slušaonica I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Ciljevi kolegija su slušno upoznavanje vrijednih glazbenih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature, stjecanje znanja o glazbenim stilovima, glazbenim vrstama i glazbenim oblicima te razvijanje kulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela.

Teme:

 • Glazbeni doživljaj
 • Glazbene preferencije
 • Izražajne komponente glazbenog djela
 • Vrste glazbe
 • Jednostavni oblici glazbenog djela
 • Složeni oblici glazbenog djela
 • Istraživanja emocionalnih reakcija na glazbu
 • Osobine slušatelja
 • Glazba i mediji
 • Slušanje glazbe na nastavi glazbene kulture
 • Rezultati glazbeno-pedagoških istraživanja o slušanju glazbe kao području u nastavi glazbe
 • Razdoblja i stilovi u povijesti glazbe
 • Interkulturalni pristup nastavi glazbe s naglaskom na područje slušanja
 • Planiranje i ostvarivanje korelacija u okviru nastave glazbe u području slušanja

Osnovna literatura:

 • Andreis, J. (1968). Vječni Orfej. Zagreb: Školska knjiga.
 • Dobrota, S. & Reić Ercegovac, I. (2016). Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i psihološki aspekti glazbenih preferencija. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Reich, T. (1994.) Glazbena čitanka za mlade prijatelje glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2015.)Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Dopunska literatura:

 • Ainsley, R. (2007). Enciklopedija klasične glazbe i glazbala: Razvoj klasične glazbe. Zagreb: Znanje.
 • Andreis, J. (1974). Povijest glazbe sv. I, II, III, IV. Zagreb: Mladost, Sveučilišna naklada Liber.
 • Ardley, N. (1991). Upoznajmo svijet glazbala. Zagreb: Mladost.
 • Campbell, P. S. (2005). Deep Listening to the Musical World. Music EducatorsJournal, 92 (1), 30-36.
 • Dobrota, S. i Ćurković, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlađe školske dobi. Život i škola, 15-16: 105-114.
 • Focht, I. (1976). Tajna umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 • Reich, T. (1994). Glazbena čitanka za mlade prijatelje glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rojko, P. (1996). Metodika nastave glazbe: teorijsko - tematski aspekti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Pedagoški fakultet.
 • Vidulin-Orbanić, S. I Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.